ORDLISTA

 

        beskrivning       forngutniska        grammatik     ordlista      egenheter       länkar

                                           

 

Här är en kortare lista över några gutniska ord - vissa av dem är inte så vanliga idag utan har mer eller mindre fallit i glömska. Eftersom uttalet på ord varierar i uppteckningarna är orden ibland skrivna både på Fårögutniska och Storlandsgutniska. Orden är oftast ljudenligt nedskrivna men i vissa fall har en normalisering till äldre gutniska gjorts. 

 

aisk -ar/-ur (m)            ful, elak

ait                                släkt

almaio/almaia               krigshär, trupp

aukmi/aukme               ökning, avkastning

avstambling                  släkting

avtak                           porträtt, målning

dadda                          pappa

dotar                           dotter

fadar                            far

farnyte                         ressällskap

feifang                          förtret, hinder, skada

feigug -ar/-ur(m)           gråskymlig

framteid                       förlupen tid, förr i tiden

fritte/fritta                     utforska, envist fråga

gaum                           uppmärksamhet

gramsi -n(m)                vred, arg, avogt sinnad

grume/gruma                nedslå, krossa

guse/gusa/gysa/gysa     rysa

kivle si/kivla si              insnärja sig, komma vilse i tal

kreige/kreiga                1. insamla, förvärva, skaffa 2. kriga

kreimo/kreima/kreime   hop av folk, skock, mängd

kuno/kuna/kune            kvinna, hustru

liaugn                           blixt

löyd                             folk

maisug -ar/-ur(m)         stark, stor, grov

mauso/mausa/mause     fluga

modar                          mor

nenne/nenna                 mamma

nim                              kunskap, underrättelse, rykte

nyggug -ar/-ur(m)        taggig

oydi -n(m)                   uttröttad, kraftlös

peiko/peika/peike        flicka

pen                              mån, angelägen

pynse/pynsa                 fundera

raust                            mod, tapperhet

rid                               lynne, nyck, infall

rinke/rinka                   fattas, sakna

skavl                            frukt

skymt                          åsyn

skynse/skynsa              fara tätt förbi, nästan vidröra

skyrt/skört                   kjol

snupp                          ögonblick

spaike av/spaika av      springa fort iväg

spöre/spöra/spyra        fråga

stakkug -ar/-ur(m)       kort

steire/steira                  spruta, sippra, strila

stele/stela                     stjäla

stinke/stinka                 fara, flyga fram

stoyt                            snäsning, pik

straiges/straigas            trängas

straiug -ar/-ur(m)         ostadig

strang -ar/-ur(m)          grov, sträv

strik                             takt i musik

sukk                            strumpa

sun                              son

sveit                             följe

söym (f)                       vacker, snygg

tauge/tauga                  töja, tänja ut, dra

tiaud                            folk

troylsamt (n)                tråkigt

tveitrug -ar/-ur(m)        tvivelaktig

tvik                              tvekan