FORNGUTNISKA

 

      beskrivning        forngutniska        grammatik     ordlista      egenheter         länkar                        

 

 

Forngutniskans källor hittar vi främst i gotlandslagen (Guta Lagh på forngutniska) som är nedtecknad med latinskt alfabet någon gång runt 1300, men även i runristningar på stenar, kyrkväggar och andra föremål. Dessutom finns en runkalender från 1328 skriven med runskrift och en krönika beskrivande gutarnas tidiga historia.

 

Under 1500-tal används ännu gutniskan som skriftspråk men det är här och under 1600-tal som den på allvar trängs undan som skriftspråk och ersätts med danska och senare svenska. Gutniskan fortsätter dock att brukas som talspråk och gör så de följande 400 åren. Resterna efter dessa 400 års språkliga avsöndring ser vi i dagens gutniska. Även om mycket är bevarat sen forngutniskans dagar, så har det ändå skett en relativt stor förändring i språket p g a dansk/svensk påverkan och avsaknad av skriftspråk. Men den största förändringen verkar ändå ha skett från 1800-talets mitt och framåt, då en av de starkare orsakerna förmodligen är att allmän skolplikt införs med svenska på skolschemat. Spåren i denna förändring ser man i en hel del tappade ändelser men även i att svenska former övertar de gamla gutniska. Ex. ”bröi” för ”braud”, ”för” för ”fyr”, osv.

 

 

Här är ett utdrag ur gotlandslagen och ett exempel på hur äldre forngutniska såg ut runt 1300.

 

Þa en ogutniscr maþr drepr ogutniscan mann. þa dragi so bandu sum gutniscr. En hann a boli sielfs sins bor a gutlandi  ¤. 5.  ¦ Biauþi bot manni en hann orkar sen atmeli ir ut gangit oc lati at meli a milli. oc biauþi þrysuar vm þry ar. En hinn sei mandr oc  scemdr þau en hann taki at fyrsta sinni. þegar buþit verþr.  ¦ Þa en hann wil ai taka at fyrsta sinni. oc ai at andrv þa taki hann at þriþia. sen þry ar iru vt gangin wil hann ai þa taka. þa scal biera a þing firi alla lyþi.